TPCA Czech s.r.o. - přístavba montážní haly, přístavba kanceláří, realizace parkoviště, sklad klima náplní, údržba objektů
Agrofert a.s. - rekonstrukce hal - Kolín, Pátek, přístavba haly - Kolín, novostavba administrativa a váhy - Klučov, údržba technologie
Philip Morris a.s. - novostavba kanceláří, rekonstrukce kanceláří, rekonstrukce sociálního zázemí, zpevněné plochy
Veolia Energie Kolín a.s. – demolice zauhlovače, sklad biomasy, stavební úpravy kuchyně a jídelny, zpevněné plo, údržba objektu a technologie
Vari a.s. – rekonstrukce haly, zpevněné plochy, údržba objektů
Domov Svojšice - rekonstrukce bytového domu, rekonstrukce hlavního pavilonu, rekonstrukce kuchyně, rekonstrukce zpevněných ploch
EUROVIA Vinci, a.s. - rekonstrukce hlavní administrativní budovy Kolín, údržba objektů a strojů
Pivovar Nymburk a.s. - rekonstrukce haly, novostavba haly, rekonstrukce restaurací, údržba objektů a technologie
Lázně poděbrady a.s. - rekonstrukce léčebny Dr. Filipa, rekonstrukce Balneo provozů, údržba objektů

Město Říčany - novostavba MŠ
Město Kolín - rekonstrukce lávky na Ostrov, stavba opěrné zdi a chodníků Štítary
Město Nymburk - lávka přes Velké Valy, rekonstrukce administrativní historické budovy, rekonstrukce veřejného osvětlení,
Město Poděbrady – rekonstrukce MŠ, inženýrké sítě Lázeňský Park, rekonstrukce chodníků, rekonstrukce veřejné osvětlení
Městys Červené Pečky - novostavba ČOV, rekonstrukce MŠ, rekonstrukce úřadu, novostavba bytového domu
Městys Škvorec - přístavba a rekonstrukce ZŠ
Obec Vrbová Lhota - rekonstrukce úřadu, rekonstrukce sociálního zázemí ZŠ
Obec Kostelní Lhota - rekonstrukce ZŠ
Obec Dymokury - přístavba ZŠ, rekonstrukce veřejného osvětlení
Obec Podmoky - kanalizace a ČOV v obci
Obec Vrbice - kanalizace
Obec Žehuň - rekonstrukce knihovny a pošty
Obec Pátek - vodovod, veřejné osvětlení
Obec Dobšice – rekonstrukce obecního domu
Obec Číněves - rekonstrukce fary
Obec Senice – veřejné osvětlení + chodníky